MANIFEST

Jsme tvůrci svého zdraví. Máme svůj život ve svých rukou a jsme za něj odpovědní. Objevujeme cesty, jak vyzdvihnout svůj lidský potenciál.

Věříme v komplexní přístup ke zdraví a propojení těla a mysli. Čerpáme z osvědčených tradic a moderních poznatků.

Nejsme ti, kteří vkládají bezmyšlenkovitě svůj život do rukou ostatních a je jim jedno, co a jak se svým zdravím udělají. 

Je pro nás důležité žít podle vlastních pravidel a v souladu s principy dlouhověkosti.

Jdeme si za poznáním, experimenty a posouváním vlastních hranic. Vyznáváme kvalitu a efektivní řešení.

Bojujeme proti názorům, že to nejde či že je to nemožné. Bojujeme proti návykům poškozujícím naše zdraví a psychickou pohodu.

Svět podle našich pravidel je o lidech, kteří se rozvíjejí, jsou otevření a flexibilní. Vědí, kdo jsou a co potřebují. Tím inspirují a povznáší své okolí.

A pod to se podepíšeme!    

                   Pavlína & David

Lifestyle Movement Team

a tvůrci hnutí Ovládám své zdraví