HODNOTY

Tento diagram zobrazuje stěžejní hodnoty hnutí Ovládám své zdraví, který díky komplexnímu pojetí zdraví ukazuje, jak rozvíjet lidský potenciál na maximum a jak se stát tvůrcem svého zdraví.

ZDRAVÍ

EFEKTIVITA

JEDINEČNOST

UDRŽITELNOST